''Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega."  Lk 21,35

Duhovnost

Gospina poruka Hrvatskoj

Gospina poruka Hrvatskoj

Poruka don Stefanu Gobbiju 
''Ne boj se stado malo!''
''Kako sam zadovoljna Cenakulom što si ga ovdje imao sa svećenicima i vjernicima moga Pokreta, kojem je predsjedao Kardinal Nadbiskup koga veoma ljubim i štitim.
Na ovu se naciju moj Protivnik razbjesnio, donoseći u nju tešku kušnju nasilja i rata. Kolike su patnje morala podnijeti ova moja djeca! Ja sam se zauzela da dobiju veliki dar oslobođenja i mira.
Ali sad vas očekuju još veće muke.

Objava, ukazanja i razlikovanje duhova

Objava, objave, ukazanja

Psihološki vidik ukazanja
''Razlikovanje duhova kod Sv. Ignacija Loyolskog''
Autor: doc. dr. sc. Mijo Nikić, DI

Uvod
Filozofski princip «Quidquid recipitur,  per modum recipientis, recipitur» («Što god se prima, prima se na način primatelja»), želi nam reći kako je svaka naša percepcija nužno subjektivnog karaktera. Sve što čovjek vidi, čuje, osjeti, doživi, spozna, sve to prolazi kroz filtar njegovog nutarnjeg svijeta, njegove afektivnosti, njegove prošlosti koja više ili manje iskrivi objektivnu stvarnost.
Sveti Ignacije Loyolski 
U svojim pravilima za razlikovanje duhova, on kaže da se i đavao može obući, odnosno maskirati u anđela svjetla da bi tako uspješnije zavarao dušu i odveo je od Boga. Zato treba biti oprezan i dobro ispitati duhove prije nego im potpuno povjerujemo, upozorava nas sv. Ignacije.
Integralna antropologija 
U svjetlu interdisciplinarne ili integralne antropologije otkrivamo da je čovjek jedinstvena cjelina složena od četiri temeljne dimenzije: tjelesne, emocionalne, društvene i duhovne. Tijelo nam omogućuje komunikaciju, ono je kao materijalna podloga koja nosi sve ostale dimenzije. Emocije su naš nutarnji svijet koji nas pokreće na djelovanje. To je naša prošlost. Sve ono lijepo, ali i ružno i tužno što smo bilo kada u životu doživjeli. Sve to nosimo u sebi i sva ta naša prošlost utječe na našu percepciju stvarnosti, kao i na stvaranje naših sudova. Društvena dimenzija ljudske osobnosti veoma je važna. Čovjek će se moći normalno razvijati samo onda ako bude znao uspostavljati zrele i zdrave međuljudske odnose. Konačno, čovjek je duhovno biće. To je najvažnija dimenzija njegove osobnosti. Jer je duhovno biće, čovjek može razumom spoznati istinu, ima osjećaj slobode i odgovornosti. Jer je duhovan, on može u dubinama svoga srca čuti glas Božji. 

Nove zajednice - razlikovanje duhova

 
Nove zajednice - razlikovanje duhova
Autor: Mihály Szentmártoni DI  
          Ovo nije predavanje u klasičnom smislu riječi, nego glasno razmišljanje o nekim pojavama u karizmatskim i molitvenim skupinama. Svoje sam izlaganje svrstao oko nekoliko fenomena koji se najčešće predstavljaju kao problematični: karakteristike karizmatskog pokreta, uloga vođe, narav izlječenja, duhovnost karizmatskih grupa, smjernice Učiteljstva, kriteriji za razlučivanje. Htio bih  napomenuti, da moj kritični pristup ne želi u osnovi srušiti čitav karizmatski pokret što ga je Crkva u biti prihvatila kao znak nove evangelizacije. Nakana mog istraživanja ima za cilj pojasniti neke pojmove i pojave. Priloženi tekst jest poput rječnika u kojem valja potražiti značenje.

Slaba volja - p. Ivan Fuček DISlaba volja – polovične odluke
Autor: p. Ivan Fuček, DI
 
Sv. Ignacije druga dva duhovna prijatelja ovako opisuje: ''Druga dvojica hoće da se otresu ine sklonosti, no žele je se tako otresti da ostanu uz stečenu stvar, a Bog neka dođe onamo kamo oni hoće, ne odlučuju se da se odreknu stvari kako bi pošli k Bogu, premda bi to za njih bilo najbolje'' (154)
Čini se da u tu kategoriju spada bogati mladić iz Evanđelja. Pošto je mladić potvrdio Isusu da je opsluživao zapovijedi ''Druge ploče'', ''Isus mu reče: 'Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom. Na tu riječ ode mladić žalostan jer imaše veliki imetak'' (Mt 19, 16-22). Radi se o zloj sklonosti, o privezanosti uz bogatstvo, što je u Ignacijevoj alegoriji simbol za svaki privezanost.

Apokalipsa - Jaganjčeva pobjeda

APOKALIPSA (Otkrivenje) - Jaganjčeva pobjeda 
Autor: Živko Kustić

Vrijeme događanja: od 1. stoljeća prije Krista do kraja povijesti. Jedina proročka knjiga Novoga Zavjeta Ivanovo Otkrivenje crta cijelu budućnost svijeta i Crkve u snažnim proročkim slikama.
Te slike sažimlju i razvijaju cijeli ritam povijesti spasenja oko središnjeg lika: proslavljenog Krista kao Jaganjca koji je zaklan i opet živi, koji lomi pečate svih povijesnih tajni uvodeći svoje prijatelje u vječnu budućnost.

Stranice

Pretplati se na RSS - Duhovnost