''Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega."  Lk 21,35

Duhovnost

Benediktinska duhovnost: discretio

BENEDIKTINSKA DUHOVNOST
Sposobnost razlučivanja i čuvanja mjere
Autor: s. Michaela Puzicha, OSB
Ako se zemaljski život smatra posljednjom datošću, a strah da ćemo nešto propustiti njegovim najljućim protivnikom, onda je gubitak središta nešto što je unaprijed programirano. Jer to vodi u neprestano trčanje, u uključivanje u "svjetsku vrevu" (RB 4, 20). Discretio kao sposobnost razlučivanja i čuvanja mjere je suprotnost onome stavu prema kojemu čovjek uvijek i svagdje mora biti prisutan te treba uzeti sve što mu se pruži. Ta je krepost protivna žudnji da se doživi sve što se može doživjeti. Kao samoograničavanje ona određuje proces ljudskoga i duhovnoga sazrijevanja. Nije riječ o "srednjoj mjeri", o zlatnoj sredini, nego upravo suprotno: ona omogućuje slobodno odlučivanje i preuzimanje odgovornosti za vlastiti život.
Za pustinjačko je monaštvo razlučivanje, "diakrisis", jedno od najvažnijih obilježja u oblikovanju askeze i duhovnosti te ga oci nazivaju "kraljevskim putem" (usp. AP 605; 906; 1108). I za duhovni život vrijedi da prekomjernost nije najbolja te da "više" nije uvijek i jedino ispravno, nego: "I samo čitanje Pisma neka bude umjereno. Mudra spoznaja, a ne lijenost, uvijek mora određivati njegov svršetak" (Pelagije, Pismo Demetriju 23).

Sv. Franjo Saleški o žalosti i svetoj ljubavi

Sv. Franjo Saleški: ''Žalost je oprečna službi svete ljubavi''
Pripremila Valerija Fabris  
Ne može se hrastovu mladicu cijepiti na kruškino stablo. Sokovi tih dvaju drveta toliko su oprečni jedan drugomu. Jednako se ne može mržnja, srdžba, očajanje cijepiti na ljubav. U svakom slučaju to bi bio težak posao. O srdžbi smo već govorili, lada smo raspravljali o revnosti. Što se tiče očajanja, ja ne vidim kakvu bi korist božanska ljubav mogla izvući iz nje. Ona bi se njome mogla poslužiti jedino, kada bi je svela na opravdano nepovjerenje prema nama samima ili opet na svijest koju mi moramo imati o taštini, slabosti i nestalnosti povjerenja, potpore i obećanja svijeta.
A kako može svetoj ljubavi koristiti žalost? Nije li radost stavljena u prvi red plodova Duha Svetoga? I ne zauzima li ona prvo mjesto koje se nalazi odmah do svete ljubavi? (Usp. Gal 3,22; 2 Kor 7,10). Uza sve to Pavao u Svetom pismu ovako govori: ''Žalost koja je po volji Bogu rađa pokoru koja je suguran zalog spasenja''. A naprotiv, za žalost koja je od svijeta veli da rađa smrt (usp 2 Kor 7,10). Prema tome, postoji žalost koja je po Božjoj volji. A ta se očituje kod grešnika koji čine pokoru, bilo kod dobrih ljudi koji trpe zbog zemaljske bijede i nevolje bližnjega, bilo kod savršenih koji plaču i tuguju nad duhovnim zlom duša te osjećaju saučešće zbog njih. Tako su primjerice David, sveti Petar, Magdalena i drugi plakali nad svojim grijesima.

Službenica Božja Marica Stanković

Suradnice Krista Kralja
 
Prvi svjetovni institut u Hrvatskoj koji je na poticaj Bl. Ivana Merza osnovala Službenica Božja Marica Stanković 1938. g. Ustanova ili Zajednica Suradnica Krista Kralja, kako se je nazivala u prvim vremenima, osnovana je godine 1938. u Banjoj Luci sa svrhom da okupi djevojke koje su željele Bogu posvetiti svoj život, ali u isto vrijeme ostati u svojem laičkom staležu.
No korijeni ideje ovakva načina laičkog posvećenja u Hrvatskoj sežu u godinu 1926., kada je u Rimu, na hodočašću mladeži iz Hrvatske bila prof. Marica Stanković, a vođa je hodočašća bio sluga Božji blage uspomene dr. Ivan Merz (1896.-1928.). Prigodom tog hodočašća Ivan Merz je Marici Stanković pokazao već osnovanu ustanovu tipa sekularnog instituta, tada još nazivanu "civilni red" Opera Kardinal Ferrari. Sam Ivan Merz već se bavio mišlju da osnuje muški laički civilni red, a za žensku granu želio je oduševiti aktivnu katoličku radnicu M. Stanković (1900.-1957.).
 
Kako je Crkva proglasila godine 1925. novi blagdan Krista Kralja, tako je ovo ime Marici Stanković bilo vrlo primjereno za ime nove ustanove, kojoj je cilj bio rad na rekristijanizaciji laičkog svijeta, u kojem će članice živjeti i raditi.
Smrt je godine 1928. prekinula sveti život Ivana Merza. Prošlo je deset godina od njegove smrti do osnivanja ženskoga svjetovnog instituta, nakon duhovnih vježbi u Banjoj Luci.
Bila je to velika novost i za crkvenu hijerarhiju i za mlade, poletne duše, koje su tražile oblik života Bogu posvećen, a bez promjene svojih socijalnih okolnosti. Ova se nova vrsta zvanja pomalo rađala i drugdje u svijetu, te zajedno s probijanjem novih gibanja u Crkvi pridonosila ostvarenju poštovanja laika u Crkvi, novom pristupu "svijetu" i novoj potrebi reevangelizacije javnog i privatnog života po laicima, koji su živjeli u svijetu, sa svijetom, za svijet, a da nisu bili od svijeta.

Dei Verbum - Temelji objavljene religije

Fundamentalna teologija
Temelji objavljene religije
prema dogmatskoj konstituciji II. Vatikanskog sabora
DEI VERBUM

1. Što je božanska objava?
 Objavu čine događaji i riječi koji obilježavaju Božju nazočnost u povijesti.
2. Koja je svrha Objave? 
 ''Više puta i na više načina govoraše Bog ocima po prorocima. Konačno u ove dane progovori nama u Sinu''(Heb 1,1). Objava je BOŽJE PRIOPĆAVANJE ČOVJEKU, BOŽJE SEBEDARJE ČOVJEKU.  Dogmatska konstitucija Dei Verbum kaže: Bog je u svojoj mudrosti odlučio da objavi Sebe i da saopći Otajstvo svoje volje kojim ljudi po Kristu imaju pristup k Ocu i tako postaju zajedničari božanske naravi.(2) Objava ima kristocentrični (vrhunac joj je u Kristu) i antropološki vid (navješćuje se i prenosi preko ljudi). Ona je nadnaravna činjenica. Počinje sa Abrahamom a završava sa Isusom i smrću posljednjeg apostola Ivana. Objava je riječ Božja upućena čovjeku.  Svrha objave je da Bog poziva ljude u zajedništvo sa sobom.    

Magijska svijest - p. Mijo Nikić DI

p. Mijo Nikić, DI: ''Magijska svijest''
Čovjek je u napasti da na teška pitanja traži lake odgovore. Umjesto da više uključi svoj razum i pojača napor da objektivno sagleda i riješi svoj problem, moderni čovjek je sklon tražiti recepte sreće na magijski način, a to znači u astrologiji, kod različitih vračeva i okultnih organizacija.Vjerovanje da same ljudske misli i namjere imaju svemoćno djelovanje, odnosno da same od sebe ostvaruju ono što čovjek zaželi, temelji se na aktiviranju magijske svijesti koja je potisnuta duboko u čovjekovoj podsvijesti. Ta se magijska svijest razvila već u prvoj godini života kad je dijete živjelo u takvoj simbiozi s majkom da sebe nije razlikovalo kao posebni entitet od majke.
Koncem prve godine kad se racionalna svijest tako artikulirala da je dijete postalo sposobno uočiti kako je ono posebna stvarnost, magijska svijest koja je do tada vladala trebala je biti potisnuta kako bi se sve više prihvaćao objektivni svijet stvarnosti. Do tada je dijete svojom magijskom sviješću vjerovalo da može sve što zaželi budući da je doživljavalo kako je sve ono što majka čini rezultat vlastitih želja i  namjera. Koncem prve godine dijete počinje sebe doživljavati kao zasebni identitet razrješujući simbiotičku vezu s majkom tako da magijsku svijest nesvjesno potisne u podsvijest odakle se ona, međutim, može aktivirati. To se najčešće događa u stresnim situacijama kad magijska svijest ponudi svoje magično rješenje čovjekovim problemima. Budući da New age daje velik značaj emocionalnim i nesvjesnim silama u čovjeku, nije čudno da je magijska svijest našla opet pogodno tlo za svoje djelovanje. Drugim riječima, shvatljivo je da će se u Novom dobu javljati ideološke struje i vjerovanja u čudesnu moć magijske svijesti u čovjeku. Nasuprot tom uvjerenju Novog doba da čovjek može svojim mislima i namjerama postići sve što zaželi, kršćanska antropologija uči da čovjek može svojom vjerom postići sve što zaželi, traži ili moli. Bitna razlika između ova dva stava sastoji se u tome što zastupnici Novog doba vjeruju u čudesnu moć misli vlastite osobnosti, dok istinski vjernici vjeruju u čudesnu moć vjere koja participira na Božjoj svemoći.

Stranice

Pretplati se na RSS - Duhovnost