''Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega."  Lk 21,35

Međureligijski simpozij o Isusu Kristu izvan kršćanstva''

Nadbiskupijski pastoralni institut u Zagrebu i Centar   "Hrvatski Areopag" za međureligijski dijalog  Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca

organiziraju međureligijski znanstveni simpozij na temu:

INTERPRETACIJA ISUSA KRISTA IZVAN KRŠĆANSTVA
Zagreb, 12.-13. studenog 2016., Dvorana sv. Franje,   Zagreb, Sveti Duh 31
Program s pozivnicom: www.veritas.hr