''Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega."  Lk 21,35

Fokus

Don Josip Mužić: RAT PROTIV ČOVJEKA


Prof. dr.sc. don Josip Mužić:
RAT PROTIV ČOVJEKA
"Rat protiv čovjeka. Ideologije i prakse raščovječenja" naslov je knjige dr. Josipa Mužića objavljene u izdanju "Glasa Koncila".
Knjiga razotkriva različite ideologije koje su, pod vidikom tobožnjeg humanizma i napretka, ustvari usmjerene protiv čovjeka, pri čemu najviše stradaju oni najranjiviji, a to su djeca. Podijeljena je u četiri velike cjeline, u kojima Mužić obrađuje neke od gorućih bioetičkih problema današnjice, donoseći najnovije podatke.
Prvi dio, pod naslovom Patnja djece, otvara široku lepezu suvremenih problema, poput razaranja obitelji, gladi u svijetu, genetski modificirane hrane, bolesti, različitih vrsta diskriminacije, zagađenost okoliša, ropstva, nasilja nad djecom, prisilnog rada i trgovine organima, opasnosti virtualnog svijeta…
Drugi dio, Eugenika i smanjenje pučanstva, donosi vrlo konkretne primjere kontrole rađanja koji se koriste uime poboljšanja čovjeka; zatim upozorava na ekologiju koja više vrjednuje prirodu i neke životinjske vrste, često nauštrb ljudi te ukazuje da se promicanje antinatalitetnih programa pretvara u svjetski fenomen.
Treći dio, Holokaust najmanjih, obrađuje pitanje pobačaja, genocida, genske selekcije i sl., a u četvrtom dijelu, Samoostvarenje ili samouništenje, pozornost se posvećuje novoj bioekološkoj antropologiji, tj. pitanju prepravljanja čovjeka genskim "redizajniranjem" djece.
Djelo završava zaključkom, u kojem autor izražava svoj aktivan stav u rješavanju navedenih problema i očituje optimizam glede budućnosti čovjeka. Slijedi opsežan popis znanstvene i stručne literature, kao i javnih glasila, internetskih portala i tematskih mrežnih stranica kojima se autor služio u svojem znanstvenom istraživanju.
Autor je temi pristupio akonfesionalno, ne oslanjajući se na vjerske argumente, već apelirajući na razumsku sposobnost raspoznavanja dobra i zla i mogućnost svakog čovjeka da otkrije ljepotu ispravna življenja u zajedništvu s drugima. /IKA

Igre prijestolja i karikiranje vjere

Igre prijestolja i karikiranje vjere
Autor: Daniel Stewart

     
    Kada me pitaju zašto čitam George RR Martinove „Pjesme leda i vatre“, prvo što mi pada napamet jesu njihova složenost i istančanost zamišljenog svijeta i rastućapaleta likova. Tisućljetnu povijest Westerosa sačinjavaju sukobi i ispreplitanja različitih kultura, složene političke intrige, te vrtoglav broj višestrukih sukoba. Osim toga, glavni likovi tih kultura i sukoba često su nijansirani i vođeni složenim motivima i željama. Nažalost, sva se ta složenost pretvara se u prah kada Martin opisuje religiju. 

       Martinov problem nije broj religija. On donosi prikaz starih bogova sjevera, bogove utapanja sa Željeznih otoka, vjeru sedmorice, crvenog boga Istoka, bezbrojne druge iz Essosa, kao i bezličnog boga kao personifikacije svih bogova. Dakle, problem se zasigurno ne sastoji u broju religija, već u načinu njihovog prikazivanja.

Potpora Laudato televiziji

 

Vijeće za elektroničke medije uputilo je 11. 3. 2016. hrvatskoj javnosti (udrugama, institucijama, pravnim i fizičkim osobama) poziv za iskazivanje javnog interesa kojim želi dobiti informacije o tome treba li Hrvatskoj jedna katolička televizija.
Molim vas sve da se potrudimo kako bi Laudato televizija dobila koncesiju. Laudato televizija počela je s emitiranjem programa za Božić 2015. godine, no za sada taj program možemo gledati samo pomoću raznih operatora čije usluge moramo posebno plaćati, što u današnjoj gospodarskoj krizi za mnoge nije malen izdatak.
Zato Vas molim da se potrudimo kako bi Vijeće za elektroničke medije dobilo što više naših pisama i odobrilo koncesiju Laudato televiziji.
U privitku Vam šaljem pismo naslovljeno na Vijeće za elektroničke medije.
Molim Vas da na kraju pisma napišete svoje ime i prezime, adresu stanovanja i broj osobne iskaznice.

Rok za dostavu pisama traje do 11. travnja 2016.

Moje opsjednuce


Potresno svjedočanstvo o oslobođenju od zlih duhova
Paolo RodariFrancesco Vaiasuso
Moje opsjednuće
   Sve do 31. godine svojega života Francesco Vaiasuso nije ni slutio da je opsjednut; sve do susreta s ocem Matteom La Gruom, po čijoj se molitvi pokazalo da njegovo tijelo muči sam Sotona i k tome dvadeset i sedam legija demona koji su mu od najranije dobi mučili tijelo, razum i dušu. Od toga trenutka započela je svakodnevna bitka za oslobođenje od zlih duhova koji su neopazice učinili njegov život nepodnošljivim, uništavajući  malo-pomalo njega, njegov brak i sve njegove odnose. Tek nakon dugih godina molitve egzorcizma otkrit će se i zašto: uzrok njegovu opsjednuću leži u događaju koji se zbio još dok je bio mali dječak.
  Ovo potresno svjedočanstvo donosi osobnu ispovijest čovjeka koji je sam bio opsjednut i koji je, nakon duge i teške bitke, doživio potpuno oslobođenje. Njegov je oblik opsjednuća doista bio izniman: cijelo je vrijeme bio lucidan, svjestan onoga što se događa, nemoćan promatrač dok su mu zlodusi mučili tijelo i dušu. Ova knjiga, koja će potresti sve čitatelje neovisno o njihovu svjetonazoru, predstavlja izravan i neposredan uvid u zastrašujući fenomen đavolskoga opsjednuća. Ona je autentična ispovijest i iznimno snažno svjedočanstvo čovjeka koji iz vlastitoga iskustva poručuje: "Zlodusi postoje." Ali ova je knjiga i mnogo više od toga – ona poručuje da Bog ima konačnu riječ, da je on uistinu Spasitelj, brižni Otac koji nas ljubi, koji nikada od nas ne odustaje i koji nas nikada ne pušta iz svojih ruku, pa makar mi vjerovali da smo beskrajno daleko od njega. Ona nas također uči kako da se borimo protiv zla koje je na različite načine prisutno u životima svakoga od nas. /Verbum, 2015.

Božje ime je Milosrđe

Božje je ime Milosrđe
Razgovor s Andreom Torniellijem
Papa Franjo - Jorge Mario BergoglioAndrea Tornielli
Milosr­đe je prvi Božji atribut. Ono je Božje ime. Nema situacija iz kojih ne možemo izići, nismo osuđ­eni utopiti se u živomu pijesku.
Papa Franjo se jednostavnim i izravnim riječima obraća svakomu muškarcu i svakoj ženi na planetu te uspostavlja povjerljiv osobni dijalog. U središtu je tema koja mu je najviše na srcu – milosrđ­e – oduvijek glavni temelj njegova svjedočenja, a sada i njegova pontifikata. Sa svake stranice izbija želja da dopre do svih duša – unutar i izvan Crkve – koje traže smisao života, put mira i pomirenja, lijek za tjelesne i duhovne rane. Na prvomu mjestu da dopre do onoga dijela nespokojnoga i ranjenoga čovječanstva koji traži da ga se prihvati, a ne da ga se odbacuje: do siromaha i marginaliziranih, zatvorenika i prostitutki, ali i do dezorijentiranih i onih koji su daleko od vjere, do homoseksualaca i rastavljenih.
U razgovoru s vatikanistom Andreom Torniellijem – preko uspomena iz mladosti i dirljivih zgoda iz svojega iskustva pastira – Papa iznosi razloge za izvanrednu Svetu godinu, koju je silno želio. Ostajući svjestan etičkih i teoloških pitanja koja izranjaju on ističe da Crkva ne smije nikome zatvoriti vrata; naprotiv, zadaća joj je utjecati na savjesti kako bi otvorila pukotine za prihvaćanje odgovornosti i za udaljavanje od učinjenoga zla.
U iskrenu razgovoru papa Franjo ne izbjegava ni suočavanje s bitnim pitanjem odnosa između milosrđ­a, pravde i korupcije. A kršćane koji se svrstavaju me­đu "pravednike" podsjeća: "I papa je čovjek kojemu je potrebno Božje milosrđ­e." Božje je ime Milosrđe objavljuje se uz veliku svjetsku promociju istodobno u 86 zemalja. /Verbum, 2015.

Stranice

Pretplati se na RSS - Fokus