''Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega."  Lk 21,35

Godišnji pastoralni skup hrvatskih pastoralnih djelatnika

Godišnji pastoralni skup hrvatskih pastoralnih djelatnika iz Zapadne Europe održat će od 5. do 9. listopada u Hotelu „Resnik“, Njiva Sv. Petra 6, 21216 Kaštel Štafilić, nedaleko Splita, o temi „Vjera i duševno zdravlje – kako pomažu vjera, psihologija i medicina“. Prigodna predavanja o temi održat će dr. Tomislav Ivančić (Kako rasti u vjeri, Moderni čovjek u potrazi za smislom života i Kako danas voditi duše - moderno dušobrižništvo); dr. Mijo Nikić (Vjera i duševno zdravlje - kako vjerom nadvladati strah, Principi biblijske psihoterapije i Terapeutski učinci sakramenta pokore i Euharistije) i dr. Miro Jakovljević (Oblikovanje zdravlja kroz duhovnost, Ličnost i zdravlje - poremećaji ličnosti i Depresija i duhovnost). Predviđeno je i duhovno-studijsko putovanje u Solin i Sinj.