''Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega."  Lk 21,35

Katedrala Notre–Dame će se obnoviti!

U ponedjeljak 15.4.2019., na početku Velikog tjedna, svijet je zgrozila uznemirujuća vijest. Plamena stihija progutala je krov jedne od najpoznatijih katedrala na svijetu, Notre Dame u Parizu. Katedrala  Norte Dame stara 850 godina nesumnjivo predstavlja biser gotičke arhitekture, simbol zapadnog kršćanstva i civilizacije. Mjesec dana ranije u Parizu je izgorjela i ne manje poznata crkva Saint Sulpice. Dok čitav svijet s tugom gleda nestajanje jednog od najljepših kulturnih spomenika, vjernici se ovih dana sjećaju proročkih riječi pape Pavla VI. koji je 1977. godine, rekao sljedeće:

"Đavao radi na razaranju katoličkoga svijeta. Sotonin je mrak ušao u Katoličku crkvu i posvuda se po Njoj proširio, sve do samog vrha. Otpadništvo, gubitak vjere, širi se svijetom, uključujući i najviše crkvene redove."

Nisu li pukotine kroz koje je sotonski dim ušao u hram Božji moralna i duhovna zastranjenja, otpadništvo od vjere, krivovjerja i ostala zla koja su posljedica trgovine suvremenog čovjeka s đavlom? Nisu li kršćani u Europi izgubili gorljivost i istinsko svjedočenje vjere? Vatra je simbol Duha Svetoga, ali i instrument Božje sile. Na početku korizme smo slušali riječi Ivana Krstitelja koji je navijestio da će nakon njega dođi Onaj koji će nas „krstiti Duhom Svetim i ognjem“ (Matej 3,11).

A Isus nam kaže sljedeće: "Oganj dođoh baciti na zemlju pa što hoću ako je već planuo! Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši! Mislite li da sam došao mir dati na zemlji? Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje. Ta bit će odsada petorica u jednoj kući razdijeljena: razdijelit će se trojica protiv dvojice i dvojica protiv trojice - otac protiv sina i sin protiv oca, mati protiv kćeri i kći protiv matere, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve." (Lk 12,49-53)

Ovo je početak nove ere. Veliko dijeljenje je već počelo. Tko ima oči neka vidi, tko ima uši neka čuje! Ne treba puno govoriti, objašnjavati, tražiti krivce. Katedrala Norte-Dame će se obnoviti. Idemo dalje s Kristovom krunom i križem!