''Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega."  Lk 21,35

Natječaj za likovno djelo

Natječaj za likovno djeloOn 20 Nov, 2014 By gordanWith 0 Comments
UDRUGA PASIONSKA BAŠTINAZagreb, Hrvatska
VI. TRIENALNI NATJEČAJ
za likovno djelo nadahnuto pasionskim sadržajem
Pasionska baština raspisuje VI. trienalni natječaj za likovno djelo nadahnuto pasionskim sadržajem Kristove Muke i Uskrsnuća.
Jednako tako na Natječaj se može prijaviti djelo nadahnuto općeljudskim problemom patnje, koja kroz pasionsku prizmu Muke i Uskrsnuća Kristova dobiva svoju otkupiteljsku dimenziju.
Na Natječaj se može prijaviti djelima koja u okviru Pasionske baštine do sada nisu izlagana ili nagrađivana.
U svrhu pojednostavljenja postupka, molimo da autor svoje djelo prijavi na fotografiji ili CD-u.Isti autor može prijaviti najviše 2 djela.
Natječaj se zatvara 15. veljače 2015. godine.

Pasionska Baština imenovati će ocjenjivački sud koji će probrati radove za izložbu i među njima izdvojiti one kojima će pripasti 1., 2. i 3. nagrada.
Odabrana djela biti će izložena u okviru Svečanosti Pasionske baštine u Zagrebu od 23.3. do 10.4. 2015. god. u Galeriji MORH-a ZVONIMIR.

Autori su dužni fotografije ili CD-e prijavljenih djela, kao i odabrane radove dostaviti na adresu:
Galerija MORH Zvonimir,Bauerova 33, 10000 Zagreb
najkasnije do 15.3. 2015.,te ih nakon zatvaranja izložbe preuzeti do 15.4. 2015.