''Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega."  Lk 21,35

O nama

Dobrodošli! 

Vi se nalazite na službenim stranicama Centra za kršćansku kulturu ''Prudencija'' iz Splita. 

''Čovjek, stvoren na sliku Božju, primio je nalog da sebi podloži zemlju sa svime što ona sadržava, da upravlja svijetom u pravednosti i svetosti te da priznavajući Boga stvoriteljem svega k njemu upravi sebe i sveukupnu stvarnost, da time što su sve stvari podvrgnute čovjeku bude ime Božje slavljeno po svoj zemlji. (…) Čovjek naime svojim radom ne samo da preobražava stvari i društvo već usavršava samoga sebe. (…) Isto tako sve ono što ljudi čine da e postigne veća pravda, šire bratstvo i čovječnije uređuje u društvenim odnosima vrijedi više nego sam tehnički napredak. Taj napredak naime može dati materijalnu bazu ljudskom unaprjeđenju, ali je nesposoban da ga sam po sebi ostvari."

(Iz Pastoralne konstitucije Drugog vatikanskog sabora o Crkvi u suvremenom svijetu GAUDIUM ET SPES)

MISIJA ''PRUDENCIJE''

CKK Prudencija je udruga koja se prije svega bavi promicanjem kršćanskih vrednota i duhovnog stvaralaštva. Član udruge možete postati klikom na elektroničku poštu

''Od vjernika laika u trećem tisućljeću treba očekivati svjedočanstvo istinskih ljudi koji ozbiljno uzimaju vlastitu egzistenciju, odvažno i realno i sa žarom pristupaju ljudskom stanju, obuzeti životom i sudbinom drugih, jer su puni zahvalnosti, radosti i nade zbog dara novog života koga žive i dijele. Ustvari, nema drugog poslanja nego saopćiti dar susreta s Kristom, koji je dao jedan drugi ukus, drugu slobodu, drugu sreću, jednu drugu humanost njihovom životu utiskujući u njihovu pamet i osjećajnost oblik ljubavi. Pozvani smo živjeti mučeništvo u svoj stvarnosti svakidašnjeg života: to jest dati život za Krista u služenju braći. Stvarnost vječnoga života stotinu puta treba se očitovati u ljubavi prema vlastitoj ženi, djeci, prijateljima, u načinu kako vršimo svoje zvanje, u posvemašnjem sebedarju u nevoljama moga bližnjega, u življenju svakog časa i svakog čina u njihovoj dimenziji vječnosti''.
(Guzmán Carriquiry Lacoura, Kongres katoličkih laika u Rimu, 2000.)

Različitim aktivnostima ''Prudencija'' se zalaže za evangelizaciju kulture, zdravlje duše i tijela, te duhovnu obnovu Lijepe Naše u suradnji s drugim domaćim i stranim udrugama, zajednicama i pokretima.

''Budućnost društva ovisi o stvaralačkim manjinama. Kršćani vjernici sebe bi trebali shvaćati kao takvu stvaralačku manjinu i pridonositi da Europa ponovno stekne najvrjednije iz svoje baštine te tako bude na korist cijelom čovječanstvu''. (Papa Benedikt XVI.)

Suradnici na portalu:

Silvana Dragun,

Dijana Bilokapić,

dr. med. Danijela De Micheli Vitturi,

p. Mijo Nikić DI,

fra Bernardin Škunca OFM,

fra Josip Marcelić OFM

i dr.