''Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega."  Lk 21,35

Obavijest o psihološko-duhovnom seminaru

Seminar – Granešina (Zagreb): 20.02. 2015. – 22. 02. 2015.
Interdisciplinarni psihološko-duhovni seminar ''Upoznaj, zamoli i promijeni sebe'' održat će se u samostanu časnih sestara Kćeri Božje Ljubavi u Granešini (Zagrebačka Dubrava). Namijenjen je svima koji žele sebe što bolje upoznati, prihvatiti, zavoljeti i promijeniti. Na seminaru će biti govora o medicinskoj, psihološkoj, filozofskoj, sociološkoj i duhovnoj pomoći. Novost je predavanje i praktične vježbe o glazbi koja liječi (Mozartog efekt).
Voditelj seminara je p. Mijo Nikić DI.