''Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega."  Lk 21,35

Podržite nas!

Podržite nas!

Trebamo Vašu pomoć – podržite nas!

Prudencija.hr je portal Centra za kršćansku kulturu Prudencija i financira se isključivo donacijama i dobrovoljnim prilozima čitatelja. Pokrenut je zahvaljujući entuzijazmu nekolicine katoličkih intelektualaca s ciljem okupljanja umjetnika, pisaca i angažiranih vjernika laika u zajedničku kulturnu mrežu.

Centar za kršćansku kulturu ''Prudencija''

Martinski prolaz 2, Split

IBAN: HR7424840081105501130 (RBA)

Osim donacijama ovaj portal možete podržati i na druge načine:

Suradnja

Portal ovisi o mreži suradnika. Ukoliko prevodite, pišete eseje, ili želite upozoriti na neke važne probleme vezane uz kulturnu problematiku, javite se na mail

 ili putem kontakt forme

Molitva

I na koncu ali ne manje važno, naš rad možete pomoći na jedan vrlo moćan način, a to je molitva.

U prvom redu, molitva za mudrost i jedinstvo kršćana.

Dragi prijatelji, ovisimo o Vama i računamo na Vas!

Sa zahvalnošću:

Uredništvo portala Prudencija.hr